Zelení k tématu Zemědělství a životní prostředí

Přesměrujeme dotace od velkých koncernů k místním zemědělcům. Povodně a sucha budeme řešit systematicky na základě přírodě blízkých principů

Česko se bude podílet na snižování emisí skleníkových plynů. Podpoříme zákon, který určí jasné tempo snižování emisí a snižování závislosti na uhlí, ropě a plynu. Změny klimatu a jejich dopady – zejména sucho a povodně – budeme řešit ve větší míře než současná vláda. K zadržení vody v krajině i v lesích preferujeme využívání přírodě blízkých principů (tůně, mokřady, šetrnější hospodaření v lesích) namísto velkých přehrad. Zavedeme opatření pro předcházení smogu.

Podporujeme postupný přechod od intenzivní zemědělské produkce k udržitelným způsobům hospodaření a chovu zvířat. Přispěje to k lepší péči o krajinu i menšímu utrpení zvířat.
Kvalitní zemědělská půda má sloužit především pro pěstování potravin. Podpoříme místní zemědělce, kteří hospodaří v zájmu přírody, naopak omezíme dotace pro velké potravinářské podniky. Zajistíme dostupné lokální a zdravé potraviny, a to jak pro spotřebitele, tak pro jídelny ve školách či nemocnicích.