Zelení k tématu Státní finance

Ekologická daňová reforma cílí na velké znečišťovatele a boj proti daňovým rájům, uleví naopak malým firmám a živnostníkům

Prosazujeme ekologickou daňovou reformu, daňovou progresi a posílení principu „kdo znečišťuje, ať platí “. Jejím cílem je přimět zejména velké znečišťovatele k přechodu na čistější technologie. Zvýhodnění šetrnější produkce podpoří inovace a využití moderních technologií a tím i konkurenceschopnost české ekonomiky.

Snahy o lepší výběr daní nesmí cílit jen na malé firmy a živnostníky. Zrušíme EET a prosadíme kroky, které zamezí odklánění zisků do daňových rájů. Podporujeme harmonizaci daňových základů na úrovni zemí EU (CCCTB), povinnost firem vykazovat zisky a daně v každé zemi zvlášť a přístup k informacím o konečných vlastnících firem pro veřejnost.

Zjednodušíme daňový systém tak, aby české firmy do roku 2020 strávily vyplňováním daňových předpisů a plněním povinností méně než 120 hodin ročně.