Svobodní k tématu Zdravotnictví

Svobodní chtějí dostupné zdravotnictví. Umožníme svobodnou volbu lékaře, vyjasníme úhrady za péči, zavedeme skutečné zdravotní pojištění

Základním subjektem ve zdravotnictví je ten, který péči platí, tedy občan, který má zároveň odpovědnost za své zdraví. Svobodná volba tvoří poptávku po zdravotních službách. Zdravotnická zařízení si nabídkou služeb a cen za ně konkurují. Síť zdravotnických zařízení je tvořena hlavně potřebami občanů, nikoli centrálními zásahy.

Zrychlíme platby za provedené a pacientem uznané služby. Ve většině případů, kdy bude mít zařízení smlouvu s pojišťovnou, proběhne platba bez zbytečného prodlení po provedení úkonu.

Směřujeme k systému, v němž bude zrušen bodový sazebník i jednání o úhradové vyhlášce. Dnešní systém je založen na dani alibisticky nazývané pojištění a na tzv. zdravotních pojišťovnách, které si nekonkurují, a stát jen mezi nimi přerozděluje výnosy, které pocházejí ze zdravotní daně.

Cílem Svobodných je transformovat stávající systém tzv. zdravotního pojištění na systém skutečného pojištění. Základem proto bude oddělení základního povinného pojištění a individuálního pojištění.