Svobodní k tématu Spravedlnost a stav justice

Svobodní chtějí zrychlit fungování soudů. Změníme exekuce tak, aby pomohly věřiteli, a nezničily dlužníka. Zajistíme průhled. právní prostředí

Přijmeme nové soudní úředníky a odebereme zbytečnou administrativní práci soudcům. Tím se soudcům uvolní prostor pro řešení závažných sporů. U nejčastějších druhů sporů stanovíme pevný postup i jasné termíny. Zásada rychlosti je jedním z klíčových prvků práva na spravedlivý proces.

Nahradíme tabulkové odměny exekutorů konkurencí mezi exekutory. Odstraníme tak přemrštěné částky, které se platí i za banální exekuce. Náklady vymáhání platí věřitel, jenž si částku může se souhlasem soudu přičíst k vymáhané částce. Soud přiřkne věřiteli částku přiměřenou náročnosti exekuce. Jsme přesvědčeni, že tento systém umožní věřitelům získat své peníze zpět rychleji a odstraní případy, kdy exekuční náklady mnohonásobně převyšují vymáhanou částku.

Zajistíme, že změny zákonů, které souvisí s podnikáním a zaměstnáváním, budou přijímány jen s účinností k 1. lednu. Zajistíme, aby nové zákony a normy byly přijaty s dostatečným předstihem před svou účinností.