Svobodní k tématu Společnost a kvalita života

Kvalitní život zajistíme zmenšením státu a odebráním jeho pravomocí, které znamenají jen buzeraci a nesmyslný dohled nad životy občanů

Společnost je stále více paralyzována regulacemi, vyhláškami a zákazy. Stát si nad občany osobuje stále větší dohled. Svobodní chtějí vrátit svobodu lidem, svobodu podnikání a rozhodování. Pak budou lidé žít svůj život kvalitněji a společnost bude zdravější ve všech směrech.

Chceme rušit zákony a vyhlášky typu protikuřácký zákon. Snížíme vliv politiků a úředníků na naše životy a peněženky. Čím větší jsou daně a přerozdělování a čím více máme úřadů, tím více je korupce. Jediným způsobem, jak účinně bojovat s korupcí, je omezit moc politiků a úředníků, snížit objem přerozdělovaných peněz a ustoupit od nesmyslných regulací a přílišné byrokracie. Korupce tady bude do té doby, dokud bude někdo rozdělovat veřejné peníze nebo dokud bude mít někdo z úřední moci právo překazit vám vaše plány. Nelze ji tedy úplně vymýtit, ale můžeme ji výrazně omezit.

Je nepřijatelné, aby byly pod záminkou jakéhosi vyššího dobra omezovány svoboda slova, svoboda soukromého vlastnictví apod.

Mach, Nováček, Adámek, Šedivý a Sehnal o protikuřáckém zákonu (zdroj: ČT24)