STAN k tématu Zemědělství a životní prostředí

Krajina je i pro lidi, nejen k ekonomickému využití. Zadržme v krajině vodu a úrodnou půdu. Chovejme se k vodě jako ke strategické surovině

Naše země dnes trpí roztříštěným vlastnictvím půdy. 80 % půdy obhospodařují zemědělci v pronájmu. Tudíž k půdě nemají takový vztah a hospodaří s větší intenzitou. Ničíme pole intenzitou obdělávání, pěstováním jediné plodiny i příliš velkými plochami na jednu plodinu. Pěstujeme plodiny pro energetické využití, místo abychom produkovali potraviny a byli potravinově soběstační. Půda ztrácí svou přirozenou biologickou hodnotu a trpí větrnou i vodní erozí.

To vede k extrémním stavům – suchu i přívalovým dešťům. Neumíme zadržet vodu v krajině.

Proto navrhujeme jako nutná opatření ke zlepšení současného neutěšeného stavu pět kroků: Dokončení pozemkových úprav, podporu malých a středních zemědělských podniků a farem, krajinotvorná opatření upravující vodní režim v krajině včetně lesů a půdy, udržení zásob podzemní vody jako strategické suroviny pro občany a vznik (obnovu) komunálních podniků hospodařících s vodou.