STAN k tématu Státní finance

Prioritou je zjednodušení daňového systému. Cílem rozpočtové politiky bude snižování státního dluhu a provozních výdajů při vyšší podpoře investic

Veřejnou správu chceme skutečně digitalizovat – přístup do všech registrů, podání žádosti na úřady, předvyplnění daňového přiznání bude možné i z domova. Občan i podnikatel by předal státu informace jen jednou.

Snížíme odliv dividend zahraničních korporací z české ekonomiky a budeme bojovat proti daňovým rájům.

Snížíme zatížení práce – zaměstnavatelé se nesmějí bát vytvářet nová pracovní místa. Zavedeme jedno inkasní místo. Pro podnikatele sjednotíme všechny kontroly do jedné centrální, která tak nebude duplicitní a bude obtěžovat podnikatele co nejméně. Pomocí investičních pobídek podpoříme malé a střední firmy, které jsou schopné dodávat na zahraniční trhy finální výrobky.

Zajistíme co nejlepší zužitkování přidělených prostředků z EU pro skutečně smysluplné projekty. Jsme pro minimalizaci dotačních programů, ty mají být vytvořeny jenom tam, kde si se situací neporadí trh (např. malí a střední zemědělci).