STAN k tématu Místní rozvoj a dotace z EU

MMR by mělo být více ministerstvem regionů. Principy čerpání fondů EU musí být účelnost, jednoduchost, včasnost a plánovitost

Ministerstvo pro místní rozvoj by mělo být daleko více ministerstvem regionů a centrálním koordinátorem regionální politiky, formované odspoda za účasti všech klíčových partnerů v území. Musíme více využít existujících nástrojů regionálních stálých konferencí a národní stálé konference i za účelem řízení regionálního rozvoje ČR.

Čerpání fondů EU v ČR musí být daleko profesionálně řízeno. Základními principy by měla být účelnost, jednoduchost, včasnost, průběžnost a plánovitost. MMR by mělo mít daleko silnější roli v rámci koordinace jednotlivých operačních programů. Jejich počet by se měl snížit, mělo by dojít k většímu využití tzv. integrovaných nástrojů, které by měly zajistit synergii, podporu opravdu potřebných projektů a provázanost městského prostoru s venkovským.

ČR by měla být daleko aktivnější ve vyjednávání s EU tak, abychom mohli využít peníze EU na potřebné projekty, nikoliv na věci, na které „zbyly“.