SPR-RSČ k tématu Společnost a kvalita života

Společnost se nedokázala vypořádat s totalitním pokřivením. Mravní kodex neexistuje. Život není životem, ale jen přežíváním

Minulé režimy, ač se mohou zdát časově již velmi vzdálené, zanechaly takřka neodstranitelné skvrny na morálce národa. Nacistickou okupaci vystřídal neméně zrůdný komunistický režim, taktéž upevňovaný okupační armádou. V těchto totalitních režimech se mnoho lidí naučilo prostě jenom přežívat a mlčet a pochodovat. Postupně si generace předávaly zkušenost, že je vždy pohodlnější a výnosnější to táhnout s právě panujícím režimem, bez ohledu na to, jaký je. Lidé ztratili víru ve změnu. Místo toho, aby po listopadu 1989 byla komunistická strana rozpuštěna, její majetek zabaven, postavena mimo zákon a byl schválen zákon o zákazu výkonu povolání, komunističtí funkcionáři se přesunuli do ekonomické sféry a dnes jsou z nich skuteční vládci. Jaké poučení pro morálku, pravdu a čest si mohou odnést z takového stavu další generace. Pokračuje tak úpadek společnosti.