SPD k tématu Zemědělství a životní prostředí

Dotace EU nemohou řídit zemědělství, chceme kvalitní potraviny

České zemědělství je třeba osvobodit od diktátu EU a ochránit před dovozem dotované zemědělské produkce. Je nutné obnovit potravinovou bezpečnost České republiky v oblasti množství a kvality potravin. Naprosto odmítáme dotační zemědělskou politiku EU. Zemědělské podniky budou moci obnovit přirozenou rovnováhu mezi rostlinnou a živočišnou výrobou, což vytvoří pracovní místa na venkově a umožní rozvoj malých potravinářských podniků.

Pokud ukončíme diktát EU, nemusíme radit českým zemědělcům, co mají pěstovat. Rychle a přirozeně zmizí lány řepky do PHM a kukuřice do bioplynek a objeví se trvalé pícniny. Sníží se úroveň chemizace a zlepší se bilance vody v krajině a ochrana půdy před erozí. Požadujeme deprivatizaci hospodaření s vodou.