Rozumní k tématu Společnost a kvalita života

Kvalita života je u nás v porovnání se zeměmi původní EU na příjemnější úrovni. Nemáme zde radikální islámský terorismus. Je zde bezpečno

Kvalita života je u nás v porovnání se zeměmi původní EU na příjemnější úrovni. Nemáme zde radikální islámský terorismus. Je zde zatím bezpečno. Je zde ještě určitá ohleduplnost. Společnost však začíná nabírat negativní prvky. Mladí zřídkakdy uvolňují místa ve veřejných dopravních prostředcích starším občanům a těhotným ženám. Ve společnosti narůstá nenávist. Lidé se uzavírají do svých názorových kruhů. Obdivují se svým vůdcům a nechtějí slyšet argumenty rozumných lidí. Různé politické neziskovky financované zahraničními magnáty rozvracejí společnost a zasívají mezi lidi nenávist, ačkoliv mají v názvu pravý opak. Rozumní chtějí takovéto rozkladné politické neziskovky postavit mimo zákon a naopak podporovat daleko účinněji nepolitické neziskové organizace zabývající se podporou našich potřebných občanů. Záchranné sítě starších občanů, kteří vlivem ztráty životního partnera přicházejí do neřešitelné finanční situace. Zvířecích útulků a pod.