Rozumní k tématu Doprava a dopravní infrastruktura

Dokončit páteřní síť dálnic a peníze věnovat zlepšení dopravní infrastruktury jednotlivých krajů. Vybudovat železniční koridory

Dálniční síť v ČR je v katastrofálním stavu. Je potřeba prosadit zákony, které umožní rychleji vykupovat pozemky pro nezbytnou dálniční a silniční síť, včetně urychlených nucených prodejů. Odstavit od schvalovacího řízení ekoteroristy, kteří mnohdy zpomalují výstavbu vydíráním. Zároveň však už při projektování dálnic a rychlostních silnic zákonem nařídit výstavbu kvalitních protihlukových stěn. Rozumní se chtějí soustředit i na zlepšení páteřních komunikací v krajích. Silnice prvních tříd vybudovat tak, aby jejich celková průjezdnost byla minimálně 80 km v hodině. To znamená vymezit zákonem povinnou šířku silnic prvních tříd. A tam, kde takové parametry nejsou, urychleně vykoupit pozemky a vybudovat kvalitní komunikaci. Zvýšit maximální povolenou rychlost na těchto silnicích prvních tříd na 100 km za hodinu. Na dálnicích pak na 150 km za hodinu.

Vybudovat kvalitní rychlodráhy v okolí velkých měst typu S Bahn, aby se vyřešily problémy s parkováním v městech.