ŘN-VU k tématu Zahraniční politika

Princip vlastní nezávislosti, suverenity, bez upřednostňování jednoho subjektu nebo politického směru, vše ve prospěch občanů ČR

Zahraniční politika nesmí být ovlivňována jakýmkoli subjektem, tedy ani EU. Nestraníme jak politickým zájmům USA nebo Ruska. Naše zahraniční politika je směřována výhradně k zachování naší suverenity a historických práv. Veškeré konání v této oblasti musí být uskutečňováno ve prospěch občanů naší země. Nebudeme vazaly druhých. Vždy musí být upřednostňovány zájmy naší suverenity, bezpečnosti a zájmy naší ekonomické prosperity. Není naším zájmem vměšovat se do politiky jiného subjektu. Odsuzujeme terorismus, rasismus a potlačováni lidských práv v jakékoliv formě. Odsuzujeme jakoukoliv agresi a vměšování do suverenity každého. Uznáváme právo na obranu své vlasti a své suverenity každého státu, a to i vojenskou formou.