ŘN-VU k tématu Společnost a kvalita života

Návrat k hodnotám národ, vlast, tradiční rodina, práce, historické odkazy. Omezit negativní vliv konzumního způsobu života na občany

Pouze občané sebevědomého státu mají naději na zlepšení svého života. Vymaňme se z ideové a hospodářské závislosti na ostatních a začněme hájit zájmy své vlasti. Dobrá a funkční rodina musí být opět symbolem společenského úspěchu. Navraťme se ke klasickým rodinným hodnotám – k mezigenerační soudržnosti, klasickému rozdělení rolí muže a ženy, výchově potomků, zajišťování citového zázemí všem členům rodiny, hmotnému zajištění i vzájemné solidaritě všech členů širší rodiny. Všemi prostředky podporujme skutečně funkční rodiny a nedovolme další zneužívání pojmu rodina. Chraňme naše rodiny před škodlivými vlivy praktik konzumní společnosti, která svou ideologií zisku a laciných požitků devastuje její základní hodnoty. Stát musí vytvářet podmínky a motivaci pro rodinný život, péči o děti, jejich výchovu i vzdělávání. Poctivá práce jako jediný dlouhodobě akceptovatelný způsob obživy. Nastavme takový systém přístupu k práci, aby byl skutečně motivační pro všechny sociální skupiny.