REU k tématu Zdravotnictví

Referendum o Evropské unii a vystoupení z EU jsou základem efektivního zdravotnictví bez snížení úrovně a pro zajištění kvalitní péče

Česká republika má jedno z nejlepších zdravotnictví v Evropě. Na světě vlastně není země, která by tak emotivně vypjatou problematiku, jakou zdravotnictví je, vyřešila dokonale. Do oblasti financování zdravotnictví ani systému zdravotního pojištění nám EU zatím nezasahuje, neboť pro farmaceutické koncerny je zatím pohodlnější lobbovat u národních vlád.

Stejně jako sociální systém se i zdravotnictví v některých západních zemích dostává pod tlak kvůli masivnímu přílivu imigrantů. Je tedy jenom otázkou času, kdy EU využije svých možností z Lisabonské smlouvy a započne proces harmonizace i v této oblasti. To bude z podstaty většinového hlasování znamenat postupné vyrovnávání kvality zdravotní péče v EU, což pro Českou republiku nebude cesta nahoru, nýbrž dolů. Referendum o Evropské unii a vystoupení z EU jsou základem pro to, abychom oblast zdravotnictví uchovali pod kontrolou voličů a národní vlády.