RČ k tématu Společnost a kvalita života

Snížení administrativní zátěže o 80 %. Vybudovat jednu ústřední inspekci a zrušit jednotlivé kontroly typu ČOI nebo SZPI

Podnikatelé i občané se na úřadech musí setkat s pomocí, ne se šikanou. Česko trpí nejvyšší byrokracií v celé Evropě, navrhujeme snížit byrokratické zatížení o 80 % na úroveň vyspělých zemí jako Nizozemí, Švýcarsko nebo Lucembursko, jež fungují mnohem lépe se sedmkrát menší administrativou než my. Navrhujeme zrušit EET, kontrolní hlášení, zastavit zneužívání zajišťovacích příkazů. Chceme vybudovat ústřední kontrolní orgán, generální inspekci či ministerstvo kontroly, zrušit resortní ČOI, SZPI, hygienu, veterinární správu, inspekci na ochranu životního prostředí a další inspektoráty a nahradit je jedním úřadem, který bude důsledně kontrolovat pouze zásadní věci. Úředník musí rozhodnout včas, a pokud ne, musí nést odpovědnost.