Piráti k tématu Obrana a bezpečnost

Chceme společnou obranu EU a moderní armádu, která bude přispívat k aliančním závazkům. Investice do armády musí být transparentní

Podporujeme společnou obranu EU. Hranice Schengenského prostoru musíme chránit společně a efektivně. Angažmá naší nebo společné evropské armády mimo hranice EU nebo NATO by mělo být podpořeno mandátem OSN. EU a NATO považujeme za zárukou ekonomické a bezpečnostní stability.

Chceme moderní a specializovanou armádu. Je třeba investovat i do lidských zdrojů, držet na vysoké úrovni současné mezinárodně ceněné jednotky (chemici, piloti, lékaři) a posouvat se v dalších oblastech. Investice do techniky musí být transparentní, nikoliv přes prostředníky a kamarády politiků.

Chceme jasný kariérní řád pro příslušníky policie i armády. Policisté i vojáci musí být motivovaní vykonávat svou práci kvalitně, nikoliv pouze podle odsloužených let.