ODS k tématu Místní rozvoj a dotace z EU

Evropské dotace do výstavby infrastruktury, nikoli na podporu podnikání, zjednodušení stavebního zákona pro urychlení výstavby

Evropské dotace jsou dvousečnou zbraní. Na jedné straně pomáhají s výstavbou dopravní infrastruktury, s investicemi do výstavby škol nebo vědeckých zařízení. Na druhé straně často směřují do oblastí, ve kterých narušují podnikatelské prostředí a znevýhodňují jednoho podnikatele před druhým, který na dotace nedosáhl. Evropské dotace by měly tedy směřovat zejména na výstavbu infrastruktury, nikoli na podnikatelské aktivity. Snažme se je smysluplně využít, ale nesnažme se je utratit za každou cenu.

ODS chce změnou stavebního zákona zjednodušit stavební řízení, aby povolovací proces na rodinný dům nebo provozovnu určenou k podnikání netrval nepřiměřeně dlouhou dobu. Prosadíme odstranění zbytečné regulace v podnikání, které je v malých obcích často jediným dostupným zdrojem obživy například v ubytovacích a stravovacích službách.