ODA k tématu Sociální politika a zaměstnanost

Usilujeme o spravedlivou a důstojnou výši důchodů

Lidé, kteří celý život pracují, mají problém vyžít z penzí. Občané ČR si zaslouží mít spravedlivé důchody. Pokud neuděláme reformu důchodového systému, reálně hrozí, že nebudou důchody vůbec. Mladí lidé v naší zemi se bojí mít děti. Prosadíme zohlednění počtu ekonomicky aktivních dětí ve výši důchodu matky, která věnovala svůj život jejich výchově a nemohla si tak spořit na důchod.

Nastavíme prostředí, ve kterém bude stát prorodinnou politikou motivovat rodiče k tomu, aby měly více dětí, které budou v budoucnu přispívat k dalšímu rozvoji ČR.