NáS k tématu Spravedlnost a stav justice

Chceme, aby se díky jedné chybě žádný občan nedostal do těžko řešitelných situací a dříve nabytý majetek byl nedotknutelný

Základním cílem je dosažení práva a spravedlnosti pro všechny. Velmi důležitá je také dosažitelnost práva pro každého, dodržování zákonnosti a právo na spravedlivý proces. Chceme prosadit, aby firmy podnikající v oblasti finančních služeb, a to i jako příslušenství prodeje, nesly stejné riziko, jako všichni ostatní, tzn. že při neschopnosti klienta splácet daný produkt nebude docházet k exekuci na veškerý jeho majetek, ale postižena bude pouze část jeho momentálních příjmů.

Chceme, aby se díky jedné chybě žádný občan nedostal do těžko řešitelných situací a dříve nabytý majetek byl nedotknutelný. Hazardu chceme navrátit jeho původní název – hry, a to tím, že jej k tomuto původnímu poslání navrátíme. Tedy občan musí mít řádnou možnost vydělat si na živobytí a nikoliv jen doufat ve štěstí při hazardních hrách. A hry mají sloužit pro zábavu.