NáS k tématu Sociální politika a zaměstnanost

Díky nepodmíněnému příjmu se vyřeší mnoho palčivých a dlouhou dobu neřešených sociálních oblastí, spravedlivě a bez rozdílu pro všechny

Tato oblast je řešena základním volebním bodem našeho programu, a to zavedením základního nepodmíněného příjmu. Díky tomuto kroku se vyřeší mnoho palčivých a dlouhou dobu neřešených sociálních oblastí, a to spravedlivě a bez rozdílu pro všechny. A také se díky tomu nastartuje ekonomika této země. Nemůžeme již dále tolerovat to, že je v této zemi občan za poctivou práci pouze trestaný. Stát musí vytvářet prostředí pro to, aby v něm všichni obyvatelé mohli bezpečně a svobodně žít i pracovat. Toto vše je zajištěno nepodmíněným příjmem. Zavedení nepodmíněného příjmu obnovuje přirozené pracovní prostředí v naší zemi, které bude pružně a dynamicky reagovat na změny a potřeby společnosti.