KSČM k tématu Spravedlnost a stav justice

Zákonů, nařízení a vyhlášek je už tolik, že se v nich nevyznají ani soudci a právníci. Co má potom dělat občan? Restart práva je nezbytný

Trestní právo a trestní politika
Je potřeba urychlit práce odborné skupiny na přípravu nového trestního řádu, na něj pak navazuje buď novela zákona o státním zastupitelství nebo přijetí zcela nového zákona. Dalším důležitým zákonem je nový zákon o znalcích a tlumočnících. Důraz na účinnější možnost zabavovat výnosy z trestné činnosti, neboť jejich pouhé danění je nedostatečné a nezdaněné výnosy se tak prakticky legalizují. Změna přístupu k obětem trestné činnosti a jejich odškodňování.

Civilní právo
Po odstranění některých „hlavních“ problémů z nového občanského zákoníku zůstaly ty vedlejší a ty je třeba také napravit. Zpřístupnit právo všem občanům bez rozdílů obsahu jejich peněženky (poplatky, bezplatná právní pomoc)

Samospráva justice
Vést širokou odbornou debatu pro vznik samosprávy justice, s cílem vyžadovat zefektivnění a odpovědnost za soudní rozhodování.

Legislativa
Nezbytná potřeba právo zjednodušit a zpřehlednit