KSČM k tématu Sociální politika a zaměstnanost

Sociální spravedlnost je základní pilíř pro důstojný život našich občanů

Sociální politika a zaměstnanost je oblastí, která je značně rozsáhlá svou působností i vlivem a zasahuje i do dalších resortů, jako je zdravotnictví a školství, ale třeba i spravedlnost. Sociální systém trpí častými změnami a úpravami, což k jeho správnému a hladkému fungování nepřispívá, právě naopak. Nepřemýšlí se komplexně s dopady v praxi, řeší se vždy jen částečné úpravy. Jednoznačně vidíme potřebu komplexní reformy a především zjednodušení a přehlednost celého systému. V naší společnosti vnímáme stále větší potřebu navrátit zpět hodnoty, jako je zodpovědnost za své činy, výchovu dětí a nebo úctu. Společnost se stále více rozděluje. Také prohloubení nerovnosti v sociálních a ekonomických oblastech jsou zřetelná i na regionální nebo krajské úrovni, což sebou nese časté nepochopení a marný boj dotčených samospráv za možné zlepšení. Je potřeba umožnit důstojný život všem našim občanům!