KDU-ČSL k tématu Zemědělství a životní prostředí

Chceme návrat k zodpovědnému hospodaření. Budeme bránit půdu před zbytečnou výstavbou na zelené louce a bojovat proti suchu a povodním

Zdravá země a zdravé potraviny jsou důležitou součástí kvality života.

Proto podporujeme zodpovědné hospodaření, péči o krajinu a boj proti suchu a povodním.

Co prosadíme: Zvýšení soběstačnosti ve výrobě potravin s důrazem na vysokou kvalitu. Udržení 35% kofinancování rozvoje venkova z národních zdrojů. Podporu akumulace vody v krajině. Zastavení úbytku zemědělské půdy a přenesení výstavby průmyslových hal do tzv. Brownfieldů. Zřízení fondu nepojistitelných rizik pro krytí ztrát za sucha, či naopak extrémních dešťů. Motivaci zemědělců hospodařit na menších pozemcích odolnějších vůči erozi. Zákon o minimálním podílu českých potravin v obchodních řetězcích.

Zabránění dovozu potravin, které neplní přísné hygienické normy ČR. Správu vodního hospodářství pod ministerstvem zemědělství. Větší recyklaci odpadů a přísnější normy pro nebezpečný odpad. Prosazení principů udržitelného rozvoje – co je ekologické, musí být ekonomické a naopak. Větší zapojení občanů do ochrany životního prostředí.