KDU-ČSL k tématu Obrana a bezpečnost

Zodpovědná země drží slovo, které dala svým spojencům. Chceme být spolehlivým a aktivním členem NATO, ne černým pasažérem

Zajistit občanům bezpečí je základním úkolem státu. Jsme si vědomi, že když chybí bezpečí, jsou i svoboda, demokracie a lidská práva pouhou iluzí a prosperita se vytrácí.

Proto podporujeme zvýšení bezpečnosti a obranyschopnosti naší země.

Co prosadíme: Řešení problému terorismu, migrační vlny (včetně eliminace ilegální migrace), efektivní návratové politiky do země původu. Obranu vnějších hranic EU a zajištění bezpečnosti uvnitř Unie. Účinný boj s nepřátelskými dezinformačními kampaněmi, s islamistickou propagandou a levicovým i pravicovým extremismem. Posílení policie a armády. Plnění našich závazků vůči NATO - jak co se týká obranných výdajů ve výši 2 % HDP, tak zapojení do společné alianční obrany a do zahraničních misí. Zvýšení schopnosti Evropy zasahovat v krizových situacích. Nakonec, ale ne v poslední řadě, se budeme důsledně zasazovat o absolutní politickou nezávislost policie a dalších represivních složek a o nestrannou kontrolu jejich činnosti.