KDU-ČSL k tématu Kultura

Národ bez vlastní kultury nemá budoucnost. Chceme zodpovědně spravovat dědictví našich předků, ale také rozvíjet umění dneška

Česká kultura je zdrojem naší národní identity a hrdosti, je v ní naše tradice i naše budoucnost.

Proto chráníme kulturní tradice a zároveň podporujeme živé umění.

Co prosadíme: Zvýšení investic do ochrany památek. Posílení kulturní diplomacie. Zrovnoprávnění postavení Moravského národního divadla v Brně a Slezského národního divadla v Ostravě s Národním divadlem v Praze a podporu regionálních kulturních institucí. Rychlejší digitalizaci kulturního dědictví. Lepší výuku k mediální a informační gramotnosti. Definici médií veřejné služby jako nezávislé alternativy ke komerčním médiím zdroje objektivních informací. Maximální omezení dopadů přechodu na nový způsob digitálního vysílání na veřejnost. Legislativu zamezující ve shodě s připravovanou evropskou směrnicí šíření dezinformací. Přípravu mediální legislativy na rozvoj nových technologií a nová bezpečnostní rizika spojená s terorismem a extremismem.