DSSS k tématu Spravedlnost a stav justice

Zpřísnění trestů pro trestné činy, jako jsou vraždy starých lidí a dětí. Obnova trestu smrti. Trestní a hmotnou odpovědnost politiků

DSSS klade zásadní důraz na vymahatelnost práva. Trestní politika státu musí potvrdit občanům, že zákony platí pro každého, měří každému stejně a tresty dopadají spravedlivě na každého bez rozdílu. Trestní politika státu musí být důsledně odpolitizována, aby občan opět získal oprávněný dojem, že zákony jsou v jeho prospěch a na jeho ochranu a že zákony republiky nejsou štítem kryjícím přestupníky zákona.

Všechny instituce, které zajišťují v ČR uplatňování a vymáhání trestní legislativy v ČR, je nutné podrobit důslednému auditu jejich činnosti a poté vytvořit takový model funkčnosti, kdy všechny tyto instituce spolu kooperují a hlavně jsou oproštěny od všech politických vlivů. Fungující státní zastupitelstva jsou spolehlivou první linií ve vymahatelnosti práva.
Požadujeme prošetření všech privatizačních podvodů.