DSSS k tématu Společnost a kvalita života

Stav dnešní společnosti, plné konzumu a zvráceností, je neudržitelný. Jedinou šancí je ochrana tradic a národních hodnot

Stav současné společnosti, plné konzumu a zvráceností, je neudržitelný a povede k úpadku. Jedinou šancí na zachování naší vyspělé civilizace je ochrana tradic a národních hodnot, které jsou základem každé prosperující společnosti, a právě pro DSSS jsou tyto hodnoty stěžejní. Česká republika leží v hlubokém marasmu a hospodářském, mocenském i finančním područenství zahraničního velkokapitálu. Dnes „díky“ současnému systému platí, že ten, kdo krade, podvádí a zneužívá sociálních dávek a podpory, je na tom lépe než ti, kdo chodí poctivě do práce, a to ještě často za velmi nízký plat. Prosadíme sociálně spravedlivý systém a nastavíme ho přesně opačně – výhody a lepší podmínky jen pro ty, kteří žijí poctivě, nekradou a pracují. V mladých rodinách leží budoucnost státu a důchodci si za celoživotní práci zaslouží odpovídající zabezpečení. Pro nás je zajištění kvalitní životní úrovně našeho národa zásadní.