ČSSD k tématu Kultura

Kultura je odrazem naší identity. Je třeba, aby na její podporu šlo více peněz a aby byla dostupná všem, kdo o ni projeví zájem

Kultura a média výrazně ovlivňují společnost a prostředí, ve kterém žijeme. Přístup ke kulturním statkům a kulturnímu dědictví je pro ČSSD významnou součástí fungování veřejného prostoru a toho, jak lidé tráví svůj čas.

Nechceme, aby kvalitní kultura byla dostupná jen bohatým lidem ve velkých městech, ale všem, kteří o ni projeví zájem. Bez kultury místní není kultura národní.

Prosadíme zvýšení výdajů ze státního rozpočtu na kulturu jako veřejnou službu, zvýšení platů zaměstnanců v kultuře, rozšíříme volné vstupy do muzeí, galerií a dalších kulturních institucí, aby se zásadně zlepšila jejich dostupnost pro širokou veřejnost.

Nezávislá veřejnoprávní média jsou pilířem demokratické společnosti ve všech vyspělých zemích. Proto zabráníme všem pokusům o zestátnění České televize a Českého rozhlasu. Nelze dopustit jakoukoli privatizaci médií veřejné služby, ale naopak všemi nástroji chceme posilovat jejich nezávislost, která musí jít ruku v ruce s kvalitou a objektivitou.