ČSSD k tématu Doprava a dopravní infrastruktura

Zmodernizujeme veřejnou dopravu a usnadníme občanům každodenní dojíždění. Chceme vybudovat silnou dálniční síť a vysokorychlostní železnici

Chceme našim občanům usnadnit každodenní dojíždění za prací pomocí moderní sdílené dopravy. Podpoříme obecní a komunitní autobusy, svozy dětí do škol, sdílení automobilů a další moderní prvky. Rozšíříme využívání městských elektrokol a jejich sdílení propojením s mobilními aplikacemi.

Nezbytností je pro nás výstavba vysokorychlostních tratí z Německa přes Prahu do Brna a z Brna do Ostravy, Bratislavy a Vídně. Cestování mezi těmito městy pak bude opravdu rychlé, pohodlné, bezpečné a dostupné.

Je třeba se věnovat dostavbě páteřní dálniční sítě a sítě rychlostních komunikací. Její absence poškozuje hospodářský rozvoj České republiky i jednotlivých krajů, stejně jako zájmy občanů zejména v příhraničních regionech.

Obce musí dýchat. Chceme šetrná řešení, která se zbaví smogu v centrech měst. Zavedeme novou koncepci silniční dopravy s důrazem na větší ekologičnost a bezpečnost.