ČSNS k tématu Spravedlnost a stav justice

Zrevidujeme rozsudky, které byly vyneseny podle posudků písmoznalců, protože „písmoznalectví“ není obor akreditovaný ministerstvem školství

V současné době při soudních sporech identifikují sporné podpisy lidé, kteří nemají vzdělání v oboru ručního písma. Soudy používají posudky tzv. písmoznalců. Ovšem studijní program či obor písmoznalectví není akreditován žádnou vysokou školou v souladu se zákonem o vysokých školách, a tedy nemůže být vysokou školou uskutečňován. Obor písmoznalectví není obsažen ani v nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.

Nemůže být tedy uskutečňován ani na žádné střední ani vyšší odborné škole. V oblasti písmoznalectví není udělována ani žádná akreditace pro pořádání rekvalifikačních programů. Přesto existuje mnoho rozsudků, které jsou na znaleckém posudku z neexistujícího oboru založeny. Tyto rozsudky chceme revidovat. Dále přijmeme obecný zákon o referendu, který bude obsahovat tzv. „lidové veto“. Tímto vetem budou moci občané v určené lhůtě zrušit zákon nebo závazek z přijaté zahraniční smlouvy v lidovém hlasování.