ANO k tématu Zemědělství a životní prostředí

ČR je v zemědělské produkci nesoběstačná. Zemědělství musí vláda dlouhodobě poskytovat významně větší podporu, než tomu bylo doposud

- Spojíme ministerstvo životního prostředí s ministerstvem zemědělství.
- Naším cílem je dosažení úplné soběstačnosti ve výrobě co nejširšího spektra základních potravin.
- Navýšíme platby na živočišnou výrobu a citlivé rostlinné komodity.
- Podpoříme i okamžité přímé investice do zlepšení kvality půdy, výsadbu větrolamů, realizaci opatření proti vodní erozi atd.
- Budeme aktivně vytvářet tlak na vyjednávání a prosazování ochrany trhu s potravinami v EU.
- Zajistíme systémovou pravidelnou kontrolu dovozů potravin za účasti celníků, veterinářů a policie.
- Zavedeme jediného regulátora v oblasti vody.
- Podpoříme postupný návrat vodohospodářského majetku do rukou krajů, obcí a měst.
- Urychlíme projekt kotlíkových dotací s cílem vyměnit až 100 tisíc nejstarších domácích kotlů na pevná paliva do 2019.
- Podpoříme projekty nízkoemisních zón ve městech.
- Co nejrychleji schválíme již připravený nový zákon o odpadech.
- Dotačně podpoříme nákup elektromobilů, plug-in hybridů, popř. vozidel na CNG.