ANO k tématu Kultura

Ministerstvo kultury nesmí být jen správcem státních příspěvkových org. a církví. Navrhujeme převést financování církví pod min. financí

- Navrhujeme pod ministerstvo kultury zahrnout i cestovní ruch.
- Přijetí Zákona o veřejné kulturní instituci.
- Novelizace autorského zákona, a to zejména s ohledem na vývoj nových technologií.
- Zrušíme absolutní monopol autorských svazů a jejich oprávnění vybírat poplatky i za tvůrce, kteří k tomu nedali svůj souhlas.
- K zajištění kvalitního rozvoje kultury je třeba dosáhnout nejméně 1,5 procenta výdajů státního rozpočtu, a to do 2021.
- Navrhneme funkční model vícezdrojového financování veřejných kulturních institucí všech úrovní veřejné správy od 2019.
- Chceme dosáhnout zvýšení platu pracovníků v kultuře do konce volebního období v roce 2021 na 150 % jejich současné výše.
- Navrhujeme posilovat soukromou podporu kultury prostřednictvím daňových odpočtů.
- Zvýšíme pozornost v oblasti mezinárodních vztahů, a to jak na bilaterální úrovni, v rámci V4, tak i zapojením do mezinárodních projektů atd.
- Ve spolupráci s MŠMT a MPO vytvoříme platformu pro podporu uměleckého vzdělávání.