30 let zpět: Jak dlouho se budeme hádat o ústavě?

Jak dlouho se budeme hádat o ústavě? (zdroj: Archiv ČT)

Ve druhém roce existence svobodného Československa se prezident Václav Havel začal aktivně angažovat v přípravě nové ústavy. Cílem bylo najít trvalé řešení česko-slovenské otázky a zajistit setrvání obou republik ve federativním svazku. Na tiskové konferenci prezident seznámil veřejnost se zněním svého návrhu federální ústavy a mimo jiné ozřejmil, jak vypracování tohoto základního státoprávního dokumentu souviselo s nezvykle krátkým mandátem první polistopadové vlády.Vraťte se každý den na chvíli o 30 let zpět a podívejte se, jaké okamžiky přinesl rok 1991.