Bahamy: Náhrdelník ostrovů v Karibiku

12. října roku 1492 zahlédl plavčík Kolumbovy lodi Pinta konečně na obzoru tolik vytouženou zemi. Po mnohadenní plavbě Atlantským oceánem tomu již Kolumbovi námořníci přestávali věřit. Kryštof Kolumbus vystoupil na pevninu a políbil ji. Děkoval Bohu, že konečně doplul do vytoužené Indie. Ostrov nazval San Salvador a prohlásil ho za majetek Jejího nejkatoličtějšího Veličenstva královny Isabely Kastilské. Tak byly objeveny Bahamy, náhrdelník korálových ostrovů uprostřed Karibiku. Vnitřní boj Kryštofa Kolumba o správnost jeho myšlenky na tzv. západní cestu do Indie jsem pochopil, když jsem si prohlížel jeho mapy, deníky či kompas v muzeu v Seville. A před jeho rakví v tamní katedrále jsem pocítil obrovskou úctu a obdiv k muži, který dokázal pohnout světem. Ale nakonec i když Bahamy nejsou součástí Indie, na pozoruhodnosti jim to určitě neubralo.

Jádro Bahamského souostroví tvoří třicet větších a sedm set menších ostrovů. Cílem cesty většiny návštěvníků je především ostrov New Providence s hlavním městem Nassau. Toto město, o něco větší než Plzeň, vás na první pohled okouzlí svou koloniální atmosférou, která se vytvářela celá staletí. I když značnou část své existence byly Bahamy britskou kolonií (dodnes se zde jezdí vlevo), španělská etapa je zde stále silně patrná. Řada křesťanských kostelů ve městě připomíná dobu, kdy španělští dobyvatelé obraceli místní Indiány na tu jedinou pravou víru. Původní obyvatelstvo bylo po určité době nahrazeno silnějšími a odolnějšími otroky z Afriky a tak dnes tvoří černoši 85 procent obyvatel Baham. Španělskou přítomnost na ostrově připomíná i městská zástavba, kdy ulice lemují nízké domy se zahrádkami a typickými balkony ozdobenými množstvím květin.

Dramatickou minulost Baham pak dokumentují i četné odkazy na pirátské střety, které v Karibiku probíhaly mezi Španěly a Brity. K lepšímu pochopení této etapy slouží i místní pirátské muzeum. Na piráty narazíte i v řadě místních obchodů či restaurací, jejichž majitelé zdobí interiéry svých podniků různými pirátskými rekvizitami či figurínami pirátů v životní velikosti. „Pirát z Prahy“ Viktor Kožený však mezi nimi není. 

  • Budova Muzea pirátů autor: Vladimír Klimsa, zdroj: ČT24
  • Pomník královny Viktorie na Parlamentním náměstí autor: Vladimír Klimsa, zdroj: ČT24

Bahamy jsou od roku 1973 nezávislým státem v čele s guvernérem. Přesto i nadále jsou součástí Commonwealthu (britského společenství) a uznávají jako neformálního vládce královnu Alžbětu II. A aby tomu tak bylo i nadále, přiletěl začátkem března do Nassau princ Harry, kterého královna vyslala jako svého důvěrníka do této oblasti. Ostatně Velká Británie je na Bahamách velmi dobře zapsaná, o čemž svědčí i socha královny Viktorie na tamním proslulém Parlamentním náměstí. Jednou z nejhezčích budov ve městě je pak British Colonial Hilton, přepychový hotel na pobřeží. 

Turisty však na Bahamy lákají především nádherné pláže a čisté a teplé moře. Teplotu zdejších vod totiž pozitivně ovlivňuje i blízký Golfský proud. Kilometry písčitých pláží vybízejí  k zábavě i odpočinku. Kvůli blízkosti Floridy (cca 80 kilometrů) jsou bahamské pláže cílem především turistů z USA (Pro Evropany je to přece jen trochu z ruky a vzhledem k tomu jsou Bahamy i poněkud dražší destinací). Lodi vyplouvající hlavně z Miami zakotví po několika hodinách plavby v Nassau a rázem se octnete v ráji. Místní pláže nabízejí vše k uspokojení turistických potřeb a přání: výborné jídlo, různé druhy vodních i plážových sportů nebo poněkud hlučná vystoupení dýdžejů. Postaráno je i o rodiny s malými dětmi, jimž bývá vyhrazena část pláže s dětskými hřišti a dalšími lákadly. 

Čas zde letí až příliš rychle, a tak nám nezbývá, než se rozloučit: Vaya con Dios Bahamas.