Židovské kořeny křesťanství řešili evangelíci v Českém Těšíně

Český Těšín - Evangelíci z celého Těšínského Slezska zamířili na ekumenické setkání do Českého Těšína. Tématem byly tentokrát židovské kořeny křesťanství. Brzy se v polském i Českém Těšíně budou konat také Dny židovské kultury, v jejichž průběhu se bude možno lépe seznámit s historií, tradicemi i kulturou tohoto národa.

Setkání, které proběhlo minulý víkend podle zpestřili členové evangelických církví modlitbou, písněmi, ale také zajímavými prezentacemi a výklady zahraničních hostů. „Dny evangelické církve jsou organizovány de facto od listopadové revoluce jako společné setkání všech evangelíků z Těšínského Slezska a obou stran řeky Olše,“ říká pastor-senior Slezské církve evangelické Bogusław Kokotek. V českotěšínkém kostele Na Nivách se setkání konalo už podruhé, zato poprvé byla podle kněze Slezské církve evangelické a.v.Tomáše Tyrlika na tomto typu konference otevřena židovská problematika: „Tato konference má za cíl povzbudit lidi k přemýšlení o otázce Izraele a v této pohnuté době, kdy se o Izraeli hovoří zvláště v posledních dnech velmi intenzivně, chceme poukázat na to, že jako křesťané vycházíme z židovských kořenů.“

„Všechny přednášky a semináře na této konferenci nám mají připomenout nejen situaci na Blízkém východě, ale především mají za cíl prosit v modlitbách Boha o nastolení míru,“ doplnil Bogusław Kokotek.

Reportáž (zdroj: ČT24)

Spoluorganizátorem ekumenického setkání bylo i české oddělení Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzaléma se sídlem v Praze. Jeho předseda Mojmír Kallus představil hlavní cíle velvyslanectví. „My se podílíme na tom boji proti předsudkům v našich poměrech. Jedna z akcí, které děláme, je cyklus veřejných shromáždění, které jsme nazvali Staronová šance. Je v tom míněná právě ta šance navázat na to pozitivní, co bylo v historii a upozornit na to, co bylo špatně,“ řekl.

„Křesťané se poučili z historie Evropy a antisemitismu, který vyvrcholil holocaustem. Cítí svou zodpovědnost a snaží se šířit antirasistické myšlenky a bojovat proti antisemitským náladám. Hlavně je třeba se obracet na muslimský svět, kde tyto protižidovské nálady jsou teď mnohem rozšířenější a nebezpečnější a jejich vůdci čerpají ze stejného pramene nenávisti jako kdysi Hitler,“ myslí si David Parsons, ředitel jeruzalemské centrály této křesťanské organizace. Pochybení v minulosti připustil i Tomáš Tyrlik, kněz Slezské církve evangelické AV. „ I jako křesťanské církve jsme mnohé věci vůči židovskému národu pochopili špatně ve svých dějinách a tak si myslím, že takové konference určitě mohou posloužit k tomu dobrému nasměrování a uvažování o státu Izrael a židovském národu vůbec.“

Polská verze

Ewangelicy ze Śląska Cieszyńskiego przyjechali na spotkanie ekumeniczne do Czeskiego Cieszyna. Tym razem tematem były żydowskie korzenie  chrześcijaństwa. Jak mówi ksiądz senior Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A.W. Bogusław Kokotek spotkanie przedstawicieli Kościołów ewangelickich  w miniony weekend urozmaiciła modlitwa, pieśni, ciekawe prezentacje i prelekcje zagranicznych gości: „Dni Kościoła ewangelickiego są organizowane de facto od Aksamitnej Rewolucji, jako wspólne spotkanie wszystkich ewangelików ze Śląska Cieszyńskiego z obydwu brzegów Olzy.“ 

To już drugie takie spotkanie w czeskocieszyńskim kościele Na Niwach. Jak mówi ksiądz Tomáš Tyrlik ze Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A.W. po raz pierwszy na takiej konferencji zajęto się  tematyką żydowską: „Celem konferencji jest zachęcenie ludzi do rozważań o Izraelu. W naszych zabieganych czasach, kiedy to o tym państwie mówi się bardzo często, chcemy wskazać na to, że chrześcijaństwo ma żydowskie korzenie.“

„Wszystkie prelekcje i seminaria na tej konferencji mają przypomnieć nie tylko o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o napięciach, które tam powstały, ale przede wszystkim mają na celu proszenie Boga o pokój, w tej sytuacji, w której obecnie żyjemy,“ dodał Bogusław Kokotek.

Współorganizatorem spotkania ekumenicznego był także wydział Międzynarodowej Ambasady Chrześcijańskiej Jerozolimy z siedzibą w Pradze. Stojący na jej czele Mojmír Kallus zaprezentował cele działalności tej placówki: „Bierzemy udział w walce przeciw uprzedzeniom. Jedną z naszych akcji jest cykl dyskusji publicznych, nazwanych przez nas „Staro-nowa szansa”.  Za ich pośrednictwem  chcemy nawiązać do tego, co pozytywne, co było w historii i zwrócić uwagę na to, co było złe.“

„Chrześcijanie wyciągnęli wnioski z historii Europy i antysemityzmu, który eksplodował holocaustem. Poczuwają się do odpowiedzialności i starają się szerzyć antyrasistowskie poglądy oraz walczyć z antysemickimi nastrojami. Przede wszystkim istnieje potrzeba zwrócenia się do świata muzułmańskiego, w którym te antyżydowskie poglądy  są teraz bardziej rozszerzone i niebezpieczne. A ich  przywódcy czerpią z tego samego źródła nienawiści, co kiedyś Hitler,“ uzupełnił David Parsons, dyrektor jerozolimskiej centrali tej chrześcijańskiej organizacji.

Jak mówi ks. Tomáš Tyrlik: „Nawet jako Kościoły chrześcijańskie wiele rzeczy w historii odnoszących się do narodu żydowskiego źle zrozumieliśmy. A więc myślę, że takie konferencje przysłużą się obraniu dobrego kierunku w podejściu do państwa Izrael i do narodu żydowskiego w ogóle.“ Wkrótce tak w Cieszynie, jak i Czeskim Cieszynie odbędą się Dni Kultury Żydowskiej, w trakcie których będzie można zapoznać się lepiej z historią, tradycjami i kulturą tego narodu.

Vydáno pod