Železná Ruda má finanční potíže

Zelezná Ruda - V Železné Rudě propukly spory mezi starostou Michalem Šnebergrem a ostatními zastupiteli. Příčinou je především neutěšená finanční situace města, která by mohla vyústit do nutnosti rozprodávat městský majetek. Zastupitelé se domnívají, že hlavními viníky této finanční krize jsou starosta a tajemník.

Starosta připouští, že finanční hospodaření města není v pořádku. Obhajuje však tajemníka Jaroslava Tachovského. Ten propustil hlavního ekonoma z ekonomického odboru, který podle jeho názoru nezvládal po odborné stránce vedení oddělení a nepřímo způsobil tuto finanční krizi. Zastupitel Karel Markel je pobouřen, že ekonomický odbor nemá již půl roku vedení. Zastupitel Robert Redik se rovněž domnívá, že vyhrocenou situaci způsobil především starosta, který kryl některé pracovníky městského úřadu a toleroval jim nedodržování pracovní doby a jiné nešvary. Především však nedostatečně kontroloval jejich práci a toleroval závažné chyby. Navíc nereagoval na požadavky zastupitelů, kteří požadovali propuštění tajemníka z funkce.

Polovina zastupitelů Železné Rudy, jak potvrzuje Karel Markel, proto žádá odstoupení starosty i tajemníka. Pokud k tomu nedojde, chtějí sami rezignovat. Jediným rozumným řešením patové situace by proto mohly být předčasné volby.