„Zázračné“ studánky na Křemešníku

Jihlava - Na Vysočině jsou stovky studánek, mezi nimi i ty zázračné. Alespoň tak o nich hovoří staré pověsti. Vyvěrají v přírodní rezervaci Křemešník, tedy asi sedm kilometrů od Pelhřimova. Oblast byla rezervací vyhlášená před pětadvaceti lety a pořád patří mezi nejvyhledávanější místa na Vysočině. Atraktivní lokalita vyniká nejen velice kvalitní vodou svých studánek, ale i výskytem vzácných a přísně chráněných živočišných druhů.

Přírodní rezervace Křemešník se rozprostírá na třiceti sedmi hektarech. V lokalitě se vyskytují stoleté buky, smrky, javory, jedle, tři sta druhů motýlů i ptáků a řada vzácných rostlin. Rezervací vede tříkilometrová naučná stezka a kudy jinudy, než kolem zázračných studánek. „Je tam Zázračná studánka, studánka U buku a Stříbrná studánka,“ vypočítává Pavel Koubek z Agentury ochrany přírody a krajiny v Havlíčkově Brodě.   

Zázračná neboli Zlatá studánka je asi pět set metrů pod vrcholem Křemešník. „Pramen je umístěn dole pod oltářem a protéká potrubím pod lesní komunikací a vyvěrá chrliči do Kamenné studánky,“ popisuje správce Přírodní rezervace a ředitel Městských lesů Pelhřimov František Kučera. „Těžko říct, jestli je opravdu léčivá, nebo ne. Možná funguje podle úsloví: Věř a víra tvá tě uzdraví,“ naznačuje Pavel Koubek. „Ty prameny jsou periodické. Vyvěrají na přelomu roku, někdy v lednu, v únoru a přestávají téct v letních měsících,“ říká František Kučera. 

Reportáž Blanky Poulové (zdroj: ČT24)

Po turistické stezce jdeme dál a asi po pěti stech metrech je další studánka U buku. Teče jen do léta - stejně jako předchozí - a je jedno, jestli je vody v přírodě dost, nebo málo. „Je propojena s tou Zázračnou studánkou, takže když v té Zázračné studánce začne téct voda, tak začne téct i v té U buku, i když je na opačné straně kopce,“ zdůrazňuje Pavel Koubek. 

Ve Stříbrné studánce pramen na rozdíl od dvou předchozích vyvěrá celý rok. Voda je v ní výtečná a bez jakýchkoliv přísad. Traduje se tady, že právě z téhle vody je nejlepší čaj i káva. Někteří si jí berou ve velkém, jiní zase jako osvěžení při turistickém výšlapu. Voda ze studánek na Křemešníku je podle chemických rozborů mírně radioaktivní a právě to z ní dělá téměř léčivý pramen. Navíc podle místních pověstí vyléčila slepce i ochrnutého vojáka. Voda ze studánek navíc obsahuje i částečky stříbra. I k tomu je jasné vysvětlení. „Bylo tady těženo stříbro, jsou tady do dneška zbytky po důlní činnosti. Křemešník je doslova protkán chodbami,“ vysvětluje František Kučera. „Každá studánka je svým způsobem výjimečná a každá je tak trochu poklad, který máme do budoucnosti,“ uzavírá Pavel Koubek. 

V těsném sousedství Stříbrné studánky se nachází další přírodní památka: Ivaniny rybníčky. Domov tady mají chránění živočichové, například ledňáček říční, čolek velký nebo rak říční. Ti všichni potřebují k životu kvalitní vodu.

Vydáno pod