Za zveřejnění jmen zlodějů na webu hrozí radnici pokuta až 5 milionů

Kravaře (Českolipsko) – Obec Kravaře umístila na internet informace o pachatelích drobné kriminality a dostala se kvůli tomu do problémů. Za zveřejnění jmen dvou mužů jí teď hrozí sankce od Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) ve výši až pěti milionů korun.

Začalo to krádeží kanálových mříží. Mladík, který je zpeněžil ve sběrně, se přiznal a vše mohlo skončit projednáním přestupku před komisí. Nešlo ovšem o první podobný delikt, a proto starosta jméno pachatele zveřejnil.

Po několika týdnech Kravaře čelí správnímu řízení. Podle mluvčího ÚOOÚ Davida Pavláta se úřadu nelíbí, že se v tomto případě jedná o „pranýřování“ či o „vytváření černých listin“.

Projednání každého přestupku, nehledě na další škodu, ale stojí obecní kasu tisíc korun a ročně jsou jich desítky. Tím hájí postup starosta obce Vít Vomáčka. „My chceme být transparentní a ukázat našim spoluobčanům, za co utrácíme veřejné prostředky,“ říká.

Informace o pachatelích z webu nezmizely ani po zahájení správního řízení. A co víc, radnice by v jejich zveřejňování ráda pokračovala i navzdory hrozbě pokuty, která by teoreticky mohla dosáhnout až pěti milionů.

Podle advokáta Oldřicha Filipa, s nímž obec celou věc řeší, bude rozhodující to, jestli úřad zohlední důvody, které Kravaře ke zveřejnění jmen vedly. „Pokud bude aplikováno to, čemu se říká zdravý selský rozum, věřím tomu, že věc nebude uzavřena k tíži obce Kravaře nějakou pokutou,“ doufá pan Filip.

Starosta se tak pokusí s úřadem, který má na rozhodnutí dva měsíce, nějak dohodnout. Jisté nicméně je, že v Kravařích tato novinka nese ovoce. Jeden z hříšníků se už přišel omluvit a slíbil, že škodu uhradí.

Reportáž Michala Jemelky (zdroj: ČT24)