Za sídlištěm Zachar v Kroměříži mají vzniknout rodinné domy. Město prodá poslední chybějící pozemek

Prodej pozemku za sídlištěm Zachar a také plánovací smlouvu se společností Hanácká pole schválili ve čtvrtek kroměřížští zastupitelé. Firma v lokalitě v budoucnu plánuje výstavbu rodinných a bytových domů. Smlouva investora zavazuje k vybudování komunikací, chodníků, dešťové kanalizace, retenční nádrže, veřejného osvětlení a také k terénním a sadovým úpravám. Vše by následně měl na základě smlouvy převést do majetku města.

Kroměříž tak firmě prodá poslední pozemek, který chyběl k majetkovému scelení lokality. Za 6838 metrů čtverečních zaplatí Hanácká pole městu 6,838 milionu korun. „Odhadní cena byla nižší,“ řekl místostarosta Karel Holík (ČSSD).

Pozemky, na nichž chce investor stavět, jsou nyní ornou půdou. V územním plánu jsou ale vedeny jako plochy určené pro výstavbu rodinných a bytových domů. Investor v lokalitě v první etapě plánuje vybudování asi šedesáti rodinných domů a jednoho bytového domu. „V Kroměříži byty scházejí, přitom poptávka po nich je vysoká,“ uvedl starosta Jaroslav Němec (Nezávislí).

Podle opozice nebude dopravní napojení dostatečné

Schválená smlouva investora zavazuje i k tomu, aby zaplatil polovinu nákladů na úpravu příjezdové komunikace k lokalitě Hanácká pole, včetně dopravního řešení napojení na Albertovu ulici. Proti projektu Hanácká pole se dlouhodobě staví opoziční zastupitel Richard Kreml (Zdravé Kroměřížsko). Kritizuje právě i dopravní spojení s Albertovou ulicí.

„Křižovatka u Penny Marketu je kapacitně nedostačující,“ řekl Kreml. Podle zástupce investora Davida Zapletala ovšem z posuzování vlivu stavby na životní prostředí (EIA) vyplývá, že chystané dopravní napojení lokality je vyhovující. Kreml také vyjádřil pochybnosti nad kapacitou plánované dešťové kanalizace a nad retenční nádrží.

Cena infrastruktury, včetně plynovodu, vodovodu či kanalizace, kterou investor bude muset v první etapě vybudovat, zřejmě podle odhadů přesáhne 40 milionů korun. Město by na základě tohoto odhadu mělo získat komunikace a chodníky za více než devět milionů korun, dešťovou kanalizaci za 7,3 milionu korun a retenční nádrž za 3,5 milionu korun. Městem vlastněné Kroměřížské technické služby by měly nabýt veřejné osvětlení za 800 tisíc korun.

Z územní studie schválené v roce 2016 vyplývá, že by soukromý investor mohl na téměř 22 hektarech pozemků západně od sídliště Zachar postavit ve dvou etapách přes dvě stě rodinných domů a další bytové domy s více než sedmdesáti byty. Studie počítá i s občanskou vybaveností v podobě obchodů, zdravotnických, kulturních a sportovních zařízení.