Vyschlá Libavá: Lesníci musejí vysadit miliony stromů

Vojenské lesy a statky (VLS) bojují na Libavé na Olomoucku s následky několikaletého sucha. Kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám se stromy nedokázaly bránit náletu kůrovce. Lesníci vyčíslili cenu za množství sazenic, které poničený porost postupně nahradí, na více než pět milionů korun.

„Je to čtyřikrát vyšší počet než loni nebo při standardní výsadbě,“ zjistila na místě redaktorka České televize Monika Fleischmannová. Odborníci na rozdíl od minulosti vysazují ze 75 procent hlavně listnatý porost. Jde o olši, dub a buk.

Například smrky jsou vysazovány v páru s buky. „Je to pro to, aby buk později zastínil smrk a poskytl mu tak lepší podmínky k růstu,“ dodala Monika Fleischmannová.

„Zvyšování podílu listnáčů v celkové výsadbě je opatřením na zvýšení stability a přirozené skladby lesů. Průměrné zastoupení listnatých dřevin v lesních porostech u VLS je 25 procent, takže v letošní obnově lesa výrazně překračujeme tento podíl,“ uvedl ředitel VLS Josef Vojáček. Sazenice si podnik z velké části pěstuje sám v pěti školkařských střediscích. Letos jich jejich pracovníci připraví devět milionů. 

Libavé pomohou miliony sazenic

Celkem letos podnik na šesti místech Česka vysadí 11,5 milionu sazenic stromů a zalesní 1780 hektarů plochy. Náklady na zalesnění se vyšplhají ke 120 milionům korun bez dalších nákladů na ošetření po sazbě.

Asi 45 procent těchto stromků směřovalo nebo bude směřovat právě na Libavou. Dlouhodobý nedostatek srážek se v regionu projevuje od roku 2006. „V loňském extrémně suchém roce pak situace vygradovala v kalamitní stav. Původně jsme pro Libavou počítali s výsadbou okolo 4,9 milionu sazenic, v současné chvíli již kalkulujeme s 5,2 milionu,“ uvedl výrobní náměstek VLS Libor Strakoš. Suchem oslabené stromy jsou náchylnější k napadení kůrovcem.

Podle mluvčí VLS Jana Sotony trpí Libavá „dramatickým rozpadem lesů“. Situace se výrazně zhoršila po loňském suchu, které zapříčinilo takové poškození lesů, že pracovníci VLS budou ještě letos pokračovat v těžbě poškozených stromů.

Klíčem k řešení je Odra

Vojenské lesy a statky chtějí v oblasti, v jejíž blízkosti prameni v Oderských vrších Odra, udržet co nejvíce vody. I proto zvažují výstavbu sedmi vodních nádrží, mezi nimiž by měly být jak rybníky, tak mokřady.

VLS se stará o lesy ve středočeských Brdech, Doupovských horách na Karlovarsku, jihočeských Boleticích na Šumavě, severočeském Ralsku, na Libavé i na Drahanské vrchovině. V uplynulých měsících v nich vysadili jejich pracovníci téměř devět milionů sazenic, v plánu jich mají zasázet ještě 2,5 milionu. V uplynulých letech podle Sotony podnik sázel kolem asi 9,5 milionu sazenic ročně. Letošní výsadbu tak označil za mírně nadprůměrnou.

Vojenské lesy a statky ČR jsou státní podnik. Celkem spravují podle Sotony přes 140 000 hektarů pozemků. Většinu tvoří lesy a území, které slouží k armádnímu výcviku, nebo bývalé vojenské újezdy. Ve správě mají asi pět procent lesních pozemků v České republice.

Lednová Libavá pohledem fotografa: