Vyčištěného koryta Blanice se Milenovičtí zatím nedočkají

Milenovice (Písecko) – Obyvatelé jihočeských Milenovic při každé větší průtrži mračen s obavami sledují nedaleké koryto řeky Blanice. Nánosy bahna tu totiž brání průtoku a voda se pravidelně vylévá z řečiště. Majitelé nedalekých domů si stěžují, že měli za posledních deset let už několikrát vytopené domy. Kritické hlasy nakonec spojili v protestní petici, pod kterou se podepsali prakticky všichni obyvatelé obce. Požadují v ní vyčištění řeky, podle úřadů však pro zásahy do koryta není důvod.

Poslední velkou povodeň sice Milenovičtí pamatují z roku 2002, od té doby se však voda při každém prudším dešti vylévá ze břehu častěji než dříve. Podle místních se o to notně přičinila také úprava stavidla kvůli vodní elektrárně. Povodňové koryto je tak neustále zabahněné.

Lidé se s peticí obrátili na povodí Vltavy i vodoprávní úřad v Písku. Oba dva úřady však výzvu občanů považují za přehnanou. Průtokové údaje jsou prý v povolených normách a případné vyčištění by průtok zvětšilo jen minimálně. Místní spolu s některými odborníky však trvají na tom, že se zaneseným řečištěm je nutné něco udělat. „Pokud přiteče větší než pětiletá voda, tak už se nám vylévá z řeky,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí na písecké radnici Miloslav Šatra.

Hráz na řece Blanici
Zdroj: ČT24

Písemný manifest nenašel pochopení ani na krajském úřadě. Stav koryta je prý v souladu se stavebním povolení a za normálního průtoku vody k žádným rozsáhlým podmáčením půdy nedochází. Vedoucí odboru životního prostředí v Písku tak navrhuje, aby obec zvážila vybudování případných protipovodňových opatření.

Budovat valy pouze v jednom místě je však podle některých představitelů regionu nesmyslné. „Opatření, které je potřeba, by se muselo začít dělat seshora téměř od Husinecké přehrady,“ dodává starosta Protivína Jaromír Hlaváč. Na Blanici se však žádná komplexní opatření proti velké vodě v nejbližší době nechystají. Podle vodohospodářů jsou na jihu Čech jiná místa, která si v souvislosti s povodněmi zaslouží přednostní pozornost.

Reportáž Veroniky Kabátové (zdroj: ČT24)