Vodohospodáři uvolní na Odře cestu lososům

Ostrava - Povodí Odry uvolňuje na Odře pod ostravským Landekem cestu pro lososy a jiné ryby. Obnoví desítky let zaslepené rameno Odry a to propojí s řekou rybím přechodem. Tím budou moci migrující ryby proti proudu obeplouvat velký jez, kterým proplout nedokážou. Ostrov, který tam vznikne, by měl v budoucnu sloužit třeba rybářům. Stavba bude stát 32 milionů.

Vodohospodáři napravují to, co zapříčinili jejich předchůdci před padesáti lety. Tehdy řeku narovnali a rameno zaslepili. V novém korytě pak postavili vysoký jez, kterým přerušili staré migrační trasy ryb.

„Je to překážka, kterou neprojdou žádné ryby. A protože je to první překážka na Odře v České republice, je důležité ji uvolnit,“ vysvětloval Petr Birklen z ostravské pobočky Agentury ochrany přírody a krajiny. Dodal, že cílovým druhem, který by měl rybí přechod využívat, je losos obecný. „Obepluje překážku a bude si migrovat dále na svoje trdliště,“ věří Birklen.

Dělníci napojí původní koryto na současný tok řeky Odry, na obou koncích starého ramene proto musí prokopat i novou protipovodňovou hráz. „Odstavené rameno propojíme s řekou Odrou pomocí dvou balvanitých rybích přechodů. Tím dojde ke vzniku nového ostrova. V případě povodně bude možné v rybích přechodech použít mobilní hrazení,“ popisoval stavbu investiční ředitel Povodí Odry Miroslav Janoviak.

Ostrov, který vznikne mezi starým a novým korytem chce v budoucnu využívat vedení nedalekého hornického muzea. „Uvažujeme, že by se tam mohli návštěvníci věnovat rybolovu,“ řekl vedoucí muzea Lumír Plac.

Vodohospodáři a ochránci přírody mají v plánu postupně uvolnit lososům, parmám, ostroretkám a dalším rybám všechny překážky na Odře, Ostravici i Moravici. Plánují, že velké řeky v Moravskoslezském kraji by mohly být průchodné zhruba za 15 let.