Veolia užívá kanalizaci města, za kterou neplatí

Nové Strašecí - Malé středočeské město Nové Strašecí se pravděpodobně stalo další obětí tzv. „vodárenského byznysu“. Město totiž vlastní kanalizační potrubí, o jehož samotný provoz a výběr stočného se ale stará někdo jiný - firma Veolia. Ta nejenže zde podniká bez platného povolení, ale dokonce se již delší dobu nehodlá o daný výdělek s městem dělit. Středočeské vodárny tak začaly v roce 2004 jeho potrubí používat bez smlouvy a zadarmo.

V Novém Strašecí ve skutečnosti existují dva vlastníci městské kanalizace. Jedním je samo město a tím druhým je společnost Vodárny Kladno - Mělník (VKM). VKM vlastní přes čtyři kilometry kanalizačních trubek, město více jak deset kilometrů.

Ani jeden z vlastníků však nezajišťuje provoz, tedy to, co se bude dít se splašky, které odtékají z domů. To má na starosti takzvaný provozovatel – v Novém Strašecí jím jsou Středočeské vodárny patřící do skupiny Veolia.

Ty od roku 2004 přivádí do města pitnou vodu a odvádí z domů splašky. Jenže za používání celého potrubí, které pro svůj byznys potřebují, platí jen jednomu vlastníkovi – firmě VKM. Město, jemuž patří druhá část kanalizace, nedostává ani korunu.

VKM vlastní červeně vyznačené potrubí, městu patří modré.
Zdroj: ČT24, ČT24

Smlouvu s VKM ano, s městem nikoliv

Investiční ředitel VKM Stanislav Bulva tvrdí, že se Středočeskými vodárnami mají uzavřenou provozní smlouvu upravující pronájem a zároveň provozování majetku VKM. Na základě této smlouvy Středočeské vodárny provozují majetek VKM v oblasti kanalizací na území města Nové Strašecí. Tato smlouva prý upravuje i platby za pronájem. VKM dostává nájemné ve výši odpisů majetku VKM nacházejícím se na území města Nového Strašecí.

Městu ale Středočeské vodárny neplatí za užívání kanalizačních trubek nic. Přitom stočné – tedy poplatek za odvod a likvidaci odpadní vody – vybírají vodárny po celém městě.

Veolia platí za pronájem pouze společnosti VKM
Zdroj: ČT24, ČT24

Středočeské vodárny z kanalizace pouze benefitují

Kdykoliv ale dojde k hávarii kanalizačního poutrubí, opravu musí vždy zafinancovat město. Bylo tomu tak například i začátkem roku, kdy došlo k havárii ucpané kanalizace, která následně vytekla do okolních polí. A jelikož město nemá od společnosti Veolia příjmy, z nichž by havárii mohlo hradit, muselo použít vlastní peníze určené na veřejné osvětlení.

Celková škoda způsobená neplacením nájemného od společnosti Veolia vychází ročně na dva až tři miliony korun. A celkovou škodu za trvání tohoto dosud neřešitelného stavu město vyčísluje na více jak dvacet milionů korun.

Vodárnám chybí i povolení na provoz

Navíc se zjistilo, že krajský úřad vydal povolení nutné pro provozování kanalizace společnosti Středočeské vodárny pouze na tu část kanalizace, která patří společnosti VKM. Co se týče druhé části kanalizace, tedy části patřící městu Nové Strašecí, na tu Středočeské vodárny povolení nemají.

Řešení v nedohlednu

Ještě za vedení bývalého starosty Nového Strašecí Jakuba Kleindiensta (ODS) došlo v roce 2004 k několika pokusům o uzavření smlouvy se Středočeskými vodárnami o provozování, resp. nájemní smlouvy. Představa města o výši nájmu byla kolem 700 až 750 tisíc korun. Obratem vždy ale dorazila smlouva zcela úplně jiná, který pojednávala o nájmu v řádech několika desítek korun ročně. Nevýhodnou smlouvu odmítlo město podepsat a s vodárnami se na ceně nedohodlo.

Za sedm let se oběma stranám nepodařilo žádnou smlouvu uzavřít. Po celou dobu si ale Středočeské vodárny nechávají veškeré vybrané stočné. Lidé v Novém Strašecí platí druhé nejvyšší vodné a stočné v celé republice - 77 korun za jeden kubík vody.

Když ale městská rada upozornila Středočeské vodárny, že provozují kanalizační síť bez oprávnění, že nehradí žádné nájemné a že bude město požadovat zpětné doplacení nájemného, reakce se nedočkala.

Vedení Středočeských vodáren se na žádost reportérů ČT odmítlo vyjádřit na kameru, i přestože rozhovor původně přislíbilo.

Kontroverzní porodnická metoda (zdroj: ČT24)