Ve svých bytech objevil vlastník nečekané množství „nájemníků“

Havířov – Majitel bytových domů v sociálně vyloučené lokalitě Havířova Šumbarku zahájil kontrolu bytů, které pronajímá. Na nedávno přistěhovalé romské rodiny si stěžují místní starousedlíci. Tvrdí, že se do některých bytů nelegálně sestěhovává velké množství lidí. Příliv sociálně nepřizpůsobivých potom podle obyvatel městské části způsobuje růst kriminality.

Největší pronajímatel v Šumbarku zkontroloval dnes přes 130 svých bytů. Výsledky prohlídek potvrdily to, nač si stěžují šumbarští starousedlíci – někteří nájemníci sestěhovali do svých bytů řadu příbuzných, kteří přitom v bytech oficiálně nežijí. Navíc zástupci majitele doprovázení také strážníky narazili na děti, které v době školního vyučování pobývaly doma.

Obyvatele Havířova-Šumbarku, který patří mezi sociálně vyloučené lokality, trápí nezaměstnanost, mají také problémy s hledáním bydlení. Na jejich potíže stejně jako na problémy dalších chudých havířovských předměstí by se mělo zaměřit nové poradenské centrum Slezské diakonie v Prostřední Suché.

Poradenské centrum bude fungovat od 1. května. Jeho cílem bude odbourávání bariér, které znesnadňují začleňování sociálně nepřizpůsobivých do většinové společnosti.

Telefonát Pavly Daňkové (zdroj: ČT24)