V pardubické Synthesii hořely sklady oleje

Pardubice – V pardubické chemičce Synthesia dnes v noci vypukl požár velkého rozsahu, kde podle mluvčí hasičů Pardubického kraje Venduly Horákové pravděpodobně hoří dvě haly, které patří společnosti Rekla. Jde o sklady minerálního oleje. V průběhu dopoledne se podařilo hasičům požár zklikvidovat, bojovali s ním zhruba pět hodin. Mluvčí Synthesie Jana Doležalová uvedla, že do ovzduší neunikly žádné nebezpečné látky, hasiči ale tvrdí opak, navíc museli postavit norné stěny u nedalekého potoka, protože do něj tekly nebezpečné látky. Na místo přijel také speciální měřicí vůz, který žádné škodliviny ve vzduchu nezaznamenal. Nevyloučil však, že rizikové výpary unikly na počátku požáru. Všechny strany se však shodují, že požár nikoho nezranil.

Mluvčí hasičů Pardubického kraje Vendula Horáková uvedla, že od čtyř hodin v noci hořela zpracovatelská linka k likvidaci oleje. Podle majitele firmy Rekla Jana Ročka se jednalo o dřevěnou budovu starou 90 let. Požár se poté rozšířil i na sklady s minerálními oleji. Oheň vyvolal několik explozí. Plameny zasáhly i dva nákladní automobily. Hasiči také vyzvali lidi v okolí, aby zbytečně nevycházeli ven a nevětrali. Na místo se postupně sjelo patnáct jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů, první odjely před devátou hodinou dopoledne.

Někteří hasiči a také policisté na místě zůstávají i proto, aby zjistili příčinu požáru. Zatím však nemohli vniknout do žhavých objektů, a tak čekají, až vychladnou. Už ale stihli stanovit několik pracovních verzí. „Pracujeme s variantami, že by mohlo jít o závadu na elektroinstalaci, o nešťastnou náhodu či cizí zavinění,“ řekla policejní mluvčí Eva Maturová.

Společnost Rekla se nachází v areálu průmyslové zóny Synthesie a zabývá se nakládáním s nebezpečnými odpady. Hlavní aktivitou firmy je sběr a zpracování upotřebených olejů. Jsou zpracovávány na paliva nebo předávány na likvidaci ve specializovaných spalovnách. Protože má Rekla jednosměnný provoz, v době, kdy začalo hořet, v budovách nikdo nebyl, uvedl majitel společnosti Jan Roček. „Zároveň nedošlo k poškození majetku některé jiné společnosti,“ podotkl. Firma zasažená ohněm se však bude muset vzpamatovat ze škod odhadnutých na 20 až 25 milionů korun. Žádný ze 40 zaměstnanců se dnes do práce nedostal, museli zůstat před branou, potom odešli domů. „Zaměstnanci budou mít volno do vyšetření případu. Hasiči teď na místě zjišťují stopy,“ řekl Roček.

Informace o případném úniku rizikových látek do ovzduší se v době požáru různily. Podle toxikologa Miroslava Šuty ovšem taková situace skutečně nebezpečná je. „Mohou unikat jednak zplodiny z hoření olejů, jednak zvýšenou teplotou se mohou z olejů vypařovat těkavé látky,“ uvedl. Látky, které mohou při hoření uniknout, jsou podle Šuty různorodé, například oxid uhelnatý nebo dráždivé plyny i látky, které mohou zdravotní potíže působit až po dlouhé době – například aromatické uhlovodíky.

Úřady ovšem narazily na problémy i se Synthesií. Inspektory životního prostředí, kteří na místo přijeli, zprvu odmítla ostraha pustit do areálu. Starostu nedalekého Rybitví Radima Voltra zase společnost vyzvala, aby o požáru neinformoval obyvatele. „Bylo nám řečeno, že je to zbytečné, ať nešíříme paniku,“ konstatoval. Na výzvu hasičů však už radnice okolních obcí a městských částí informují obyvatele městským rozhlasem, aby neotevírali okna.

Synthesia vyrábí nátěrové hmoty a tiskové barvy, barviva pro textilní, papírenský a kožedělný průmysl. Je producentem průmyslové a vojenské nitrocelulózy, oxycelulózy a řady organických chemikálií. V rozsáhlém areálu Synthesie sídlí i výrobce výbušnin Explosia. Při loňském výbuchu v Explosii přišli o život čtyři lidé.