V Liberci opravili hráz rybníka ve Vesci, kterou dva měsíce prosakovala voda

Liberec – Vodohospodáři provizorně opravili hráz rybníka ve Vesci. Pomocí vibračního beranidla do ní zapustili deset metrů širokou a 6 metrů hlubokou stěnu ze speciálních plechových plátů typu Larsen, aby uvnitř původní hráze, kterou dva měsíce prosakovala voda, vznikla nepropustná vrstva. Město následně odvolalo 2. stupeň povodňové aktivity a po silnici přes hráz znovu umožnilo automobilový provoz.

Hrází veseckého rybníka, který se jmenuje Tajch, začala prosakovat voda letos 22. srpna. Hrozilo dokonce, že by se hráz mohla protrhnout. Město spolu s Povodím Labe tehdy nechaly přečerpávat vodu z rybníka do Lučního potoka, aby snížilo tlak vody na hráz a tím i nebezpečí jejího protržení. Rybník totiž nemá funkční výpustní zařízení. Čerpadla snížila hladinu rybníka pod úroveň poruchy ve výpustním kanálu – o více než 1,5 metru.

Provizorní opravu rybníka prováděla pražská firma Zakládání staveb, stála stovky tisíc korun. Oprava měla původně trvat až do čtvrtka, ale podařilo se ji dokončit už po dvou dnech. Zabezpečí hráz do doby, než dojde k celkové rekonstrukci hráze i rybníka. Při ní by podle Jaroslava Jarouška z jabloneckého závodu Povodí Labe měli vodohospodáři hráz rozšířit a zpevnit a dále by rybník měl být odbahněn. Na dně je v něm teď přes metr bahna. Komplexní rekonstrukce hráze a rybníka bude stát desítky milionů korun. Povodí Labe ji chce zaplatit z dotace z Ministerstva zemědělství.

K získání dotace ale Povodní Labe potřebuje, aby bylo majitelem Tajchu. Rybník i související pozemky ovšem patří městu, které jejich převod na státní podnik dlouhodobě odmítalo. Názor vedení radnice změnilo až po srpnovém průsaku, kdy se ukázalo, že nelze rybník ani vypustit. První krok už liberečtí zastupitelé učinili na svém posledním zasedání na konci září, když schválili bezúplatný převod souboru pozemků v této lokalitě, včetně pozemku pod rybníkem, z města Liberec na Povodí Labe. Zatím jde však jen o záměr, o převodu pozemků bude rozhodovat nové zastupitelstvo vzešlé z komunálních voleb.

Rybník Tajch

V rybníce obvykle bývá až třicet tisíc kubíků vody.

Vodohospodáři 20 let upozorňovali, že je hráz nebezpečná.

Kdyby hráz nevydržela, mohla by zaplavit blízkou chatovou oblast.

Důsledky protržení by byly na úrovni stoleté až desetileté vody.

Historie rybníka Tajch

Vesecký rybník byl využíván od roku 1900 pro potřeby textilní továrny. Tomuto účelu ale přestal sloužit před téměř 20 lety. Liberec tam plánoval vybudovat rekreační areál, ze záměru ale posléze sešlo. Poslední větší oprava hráze druhé největší vodní plochy na území Liberce proběhla v roce 1996. Tehdy se po povodních vybudoval nový přeliv, opravilo se odpadní koryto a navýšila se hráz. 

Oprava hráze rybníka Tajch (zdroj: ČT24)