Úřední cedule pobouřila Proseč

Proseč (Chrudimsko) - Česká inspekce životního prostředí podala trestní oznámení na starostu Proseče Martina Nováka, který vyvěsil na tamní hřbitov úřední ceduli se zákazem vstupu. Podle něj jsou prý hlavním důvodem lípy, které jsou v havarijním stavu a je tedy nutné je porazit. To však inspekce razantně odmítá, má k dispozici posudky, které dokazují, že stromy jsou naprosto zdravé. Navíc cedulí, která zakazuje vstup na hřbitov, prý zbytečně vylekal obyvatele města a hlavně poškodil pověst inspektorátu.

Starosta Proseče Martin Novák (nez.) tvrdí, že lípy na hřbitově ohrožují zdraví a životy kolemjdoucích, trvá tedy na tom, že stromy je nutné pokácet: „Jsem zodpovědný za bezpečnost lidí i hřbitova, proto jsem tam dal zákaz.“ Podle starosty Proseče jsou lípy v havarijním stavu, to ale odmítá inspekce životního prostředí, která naopak tvrdí, že stromy jsou v pořádku. „Většina stromů je ve velmi dobrém stavu, pouze jeden měl určité zdravotní potíže,“ prohlásil vedoucí oddělení ochrany přírody ČIŽP Hradec Králové Pavel Skřivan.

Inspektorát životního prostředí je přesvědčen, že není důvod, proč by mělo město 37 lip pokácet. Navíc cedulí, která zakazuje vstup na hřbitov, prý zbytečně starosta vylekal obyvatele města a hlavně poškodil pověst inspektorátu. „Vyvěšením cedule, která uvádí veřejnost v omyl ve smyslu, že lípy na hřbitově jsou v havarijním stavu a inspekce přesto jejich kácení zakázala, mohl být spáchán trestný čin,“ potvrdila ředitelka právního odboru ČIŽP Jitka Jelínková.

Reportáž Erika Knajfla (zdroj: ČT24)

Starosta však trvá na svém, cedule se zákazem vstupu na hřbitov prý pouze informuje o tom, že inspekce chybovala, když kácení zakázala: „Nic špatného jsem neudělal a se svým právníkem budu hledat možnosti, jak se bránit.“ Ředitelka České inspekce životního prostředí Eva Tylová to však vidí jinak: „Pan starosta o zákon vůbec nedbal, to je velice překvapující.“

Trestní oznámení na starostu Nováka předá zřejmě už v příštích dnech chrudimské státní zastupitelství policii, která by měla celý případ prošetřit.