Studenti v Českém Těšíně dělali zkoušky na polské vysoké školy

Český Těšín - V aule polského gymnázia v Českém Těšíně proběhly přijímací zkoušky na polské vysoké školy. Zkoušky se konaly v rámci stipendijního programu vlády Polské republiky pro absolventy polských středních škol na Těšínsku.

O studium na polských vysokých školách je mezi absolventy středních škol s polským vyučovacím jazykem velký zájem. Letos přišlo k přijímacím zkouškám 37 zájemců. Podle předsedy komise Bogusława Szymańského z Ministerstva školství Polské republiky žáci píší dva testy z odborných předmětů. „To znamená, že když chce někdo studovat technické obory, píše test z matematiky a fyziky, když chce jít např. na práva, tak z polského jazyka a dějepisu. A pak jsou ještě ústní pohovory.“ Ty se konaly v pátek. Oficiální výsledky žáci dostanou až po schválení polským ministerstvem školství ve Varšavě.

Podle předsedy komise se však na schvalovacím procesu podílejí i další ministerstva. „Pokud se jedná o lékařské obory, musí rozhodnout ministerstvo zdravotnictví, umělecké směry schvaluje ministerstvo kultury,“ dodal Bogusław Szymański. Na základě výsledků testů a ústních zkoušek komise doporučila ke studiu v Polsku 27 kandidátů.

Reportáž (zdroj: ČT24)

Polská verze 

W auli polskiego gimnazjum w Czeskim Cieszynie odbyły się egzaminy wstępne na polskie uczelnie. Egzaminy te związane są z udziałem w programie stypendialnym rządu RP dla absolwentów polskich szkół z Zaolzia. Studia na polskich uczelniach cieszą się dużą popularnością wśród absolwentów szkół średnich z polskim językiem nauczania. W tym roku do egzaminów przystąpiło 37 kandydatów.  Uczniowie piszą egzaminy z dwóch przedmiotów kierunkowych. „Jeśli ktoś chce studiować na kierunkach technicznych, pisze testy z matematyki i fizyki, a jeśli np. prawo, to z j. polskiego i historii,“ mówi Bogusław Szymański z Ministerstwa Szkolnictwa RP.

Kolejny etap to egzaminy ustne. Te odbyły się w piątek. Oficjalne wyniki uczniowie poznają dopiero po zatwierdzeniu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie. Decydujące słowo mogą mieć też inne ministerstwa - jak mówi B. Szymański, decyzje dotyczące kierunków medycznych zapadają w Ministerstwie Zdrowia, a kierunków artystycznych - w Minsiterstwie Kultury. Na podstawie wyników testów i egzaminu ustnego komisja pozytywnie zaopiniowała 27 kandydatów.

  • Studenti autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/26/2544/254316.jpg
  • Studenti autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/26/2544/254317.jpg