Spory o zemědělskou půdu u Hněvotína končí, kraj už tam biomedicínské centrum nechce

Nové vedení Olomouckého kraje souhlasí s rozhodnutím soudu, který zrušil možnost záboru 44 hektarů kvalitní orné půdy u Hněvotína pro biotechnologické centrum. Hejtmanství nepodá kasační stížnost, investor nemůže začít s přípravou stavby.

Zábor více než čtyřiceti hektarů úrodné půdy u Hněvotína předloni v září umožnilo krajské zastupitelstvo, které schválilo aktualizaci zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. Hněvotín měl tuto aktualizaci zapracovat do svého územního plánu, což by usnadnilo investorovi uvést záměr vybudovat na pozemcích biomedicínské centrum v život. Obec proto loni podala správní žalobu na kraj a u soudu uspěla. Teď se přidali i krajští radní, kteří odhlasovali souhlas s rozhodnutím soudu.

„Jednalo se o zábor nejkvalitnější půdy o rozloze zhruba šedesáti fotbalových hřišť. S rozhodnutím soudu proto Olomoucký kraj souhlasí a nebude proti němu podnikat žádné právní kroky,“ uvedl hejtmanův náměstek Jan Šafařík (Spojenci - Koalice pro Olomoucký kraj). Dodal, že případné podání kasační stížnosti by podle právníků hejtmanství stejně mělo jen minimální šanci na úspěch.

Ochrana půdního fondu je důležitější

Soud verdikt podle starosty Hněvotína Jaroslava Dvořáka zdůvodnil tím, že veřejný zájem na stavbu biomedicínského a biotechnologického centra v tomto případě nepřevažuje nad ochranou zemědělského půdního fondu. Soud také přiznal Hněvotínu právo ovlivňovat životní prostředí ve svém okolí.

Krajští úředníci zastupitelům předloni doporučili námitky Hněvotína vůči záboru zemědělské půdy zamítnout. Argumentovali tím, že krajský úřad je vázán dohodou ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva životního prostředí ohledně této strategické plochy, která připouští zábor až 44 hektarů půdy ve veřejném zájmu.

K vybudování biomedicínského centra se před lety v memorandu přihlásily Univerzita Palackého, Fakultní nemocnice Olomouc, agentura CzechInvest, klastr MedChemBio a developerská společnost Gemo. Univerzita později informovala, že se na přípravě projektu už nepodílí.